تبلیغات
وب نوشته های روح ا... بختیاری

.

بزرگ مردتاریخ

جستجو
مطالب اخیر
جعبه حدیث

بعضی از آدمها را باید چند بار خواند تا معنی آنها را فهمید و


بعضی از آدمها را باید نخوانده دور انداخت.


بعضی آدمها ترجمه شده اند و


بعضی تفسیر می شوند.


بعضی از آدمها دارای صفحات سیاه و سفید اند   و


بعضی از آدمها صفحات رنگی و جذاب دارند.


بعضی از آدمها فقط جدول سرگرمی اند و بعضی ها معلومات عمومی.


بعضی از آدمها غلط های چاپی فراوان دارند.به راستی ما کدامیم؟…

                                                                                                                                   روحش شادنوشته شده در شنبه 20 آبان 1391 توسط روح الله بختیاری
مقام معظم رهبری

ابر برجسب ها
آمار سایت

هیأت منتظران موعود کنگاور

طراح قالب : سعید سلطان آبادی 56 41 258 0938

Blog Skin